Про стале життя

Здається, людство забуло дуже важний та простий факт –

воно є частиною природи планети Земля.

Людство почало вважати себе одноосiбним власником Землі. З того часу, як було створено першу землеробську культуру, люди все більш віддалялися від природи, свідомості того, що вони є лише частиною цієї планети, лише частиною мережі життя. Земля, тим часом, стала споживацьким продуктом. Вона нещадно експлуатується на фоні індустріальної революції, яка стала слідством механістичного світогляду. Зі втратою зв’язку з природою, з віддаленям від неї, ми стали неспроможними використовувати свої інстинкти та відчуття, які багато тисячоліть допомагали виживати людям, особливо вміння співіснувати у цьому світі. З позиції такої «безґрунтовності» ми створили організації та системи, засновані на змаганні, страху та типу мислення, якому не вистачає етики та цінностей, для того, щоб підтримувати рівновагу у сучасному житті. У механістичному світі, який постійно прискорюється, люди все частіше шукають сенс життя в отриманні матеріальних благ.

Але, попри все, з’являється й інший світогляд. Незважаючи на тотальне домінування незбалансованої системи, у якій ми живемо, соціально-політичну, економічну та екологічну кризу, з якими ми стикаємося на усій планеті, людство все ж таки рухається у напрямку нової свідомості. Все більше людей обирають своїм орієнтиром природу, вони знаходять спокій, мудрість та сенс життя через возз’єднання з Землею. Ті, хто вирішили відійти від споживацької культури, яка загрожує підтриманню життя на планеті та існуванню людського роду, за допомогою технологій створюють сталі рішення та подають приклад іншим. Від сільського господарства до енергії, від здоров’я до відходів, від освіти до економіки, від їжі до людських відносин – всі ці аспекти мають бути переосмислені  у відповідності до цілісного, системного світогляду, з метою підтримання життя на планеті.

Будучи відділеними від природних циклів у продовж довгого часу, ми маємо дуже низький рівень  природних навичкок та природної мудрісті у таких життєвих питаннях, як натуральне сільське господарство, здоров’я, людські відносини. Ми зробились слабкими та залежними від системи, що неспроможна підтримувати життя у рівновазі. В еру, коли «суспільна політика» сформована загальними інтересами урядів та корпорацій, уся відповідальність полягає на плечі як усього суспільства, та також кожного його члена окремо. Заради Землі, життя та роду людського, суспільство та кожна окрема людина, за допомогою своєї свідомості та сили вибору, мають змінити соціальні, економічні та політичні системи у напрямку принципів сталого життя.

Систематичні зміни можуть виникнути лише в разі одночасних перемін, що мають відбутися в людях, громадах та організаціях. Коли критична маса системи досягне певного рівня свідомості, остання частина теж приєднатися до неї.

Для того, щоб змінити пануючу несталу систему, в якій ми живемо, люди мають зазнати фундаментальних змін у своєму стилю життя. Це можливо лише тоді, коли  людство усвідомить навколишню дійсність, буде в змозі роздивитись причини та слідства, вплинуть на  взаємини у всій системі, побачивши її роль в житті усієї планети.

Advertisements
%d блогерам подобається це: